[video] Global schools projekta apmācības

2017. gada pavasara brīvdienās no 14. līdz 17. martam Rēzeknes novadā notika pēdējie no plānotajiem 3 praktiskajiem semināriem par globālo izglītību. Šajā reizē biedrību “Zaļā brīva” un “Humana People to People Latvia” pārstāvji dalījās savās zināšanās par klimatu pārmaiņām un migrāciju.

Seminārs tika rīkots Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros.

Novada pirmsskolu un sākumskolu pedagogiem bija iespēja izzināt un diskutēt par to kāds klimats būtu gaidāms Latvijā 2030. gados. Tā pat Valtera Kinnas un Jāņa Brizgas vadībā tika demonstrēti eksperimenti, lai novada bērniem pēcāk varētu parādīt, kā rodas mākoņi, izmantojot vienīgi pudeli ar siltu ūdeni un sērkociņus. Tā pat tika demonstrēts eksperiments, lai parādītu siltumnīcas efektu. Šajā gadījumā izmantoja 2 termometrus- viens tika ievietots noslēgtā traukā, kuram virsū spīdēja sildampa. Otrs termometrs tika nolikts blakus. Temperatūra acīmredzami pēc laika bija augstāka noslēgtajā traukā.

Tika izspēlētas arī interaktīvas spēle, kurā bija iespēja saskatīt cēloņsakarību par ogļskābās gāzes ietekmi uz vidi. Tā pat pedagogi izspēlēja spēli par leduslāčiem un to, kā ledus kušana ietekmē to iespējas izdzīvot atkarībā no tā, kādus resursus cilvēki izmanto ikdienā.

Apskatot migrācijas tēmu, pedagogiem bija iespēja kopīgi izvēlēties kādi, viņuprāt, ir svarīgākie termini saistībā ar migrāciju, ko viņi izmantotu darbā ar saviem audzēkņiem skaidrojot šo tēmu. Pedagogi izzināja, kāda ir atšķirība starp piespiedu migrāciju un brīvprātīgo migrāciju, ar ko atšķiras bēglis, patvēruma meklētājs un alternatīvo statusu ieguvusi persona, kā arī viņiem bija iespēja diskutēt savā starpā par jautājumiem, kurus ietekmē migrācija un integrāciju. Pedagogiem pašiem bija iespēja uzzināt ko jaunu vienam par otru- no kurienes nākuši kolēģu vecāki, kur kolēģi dzīvojuši un strādājuši savā dzīves laikā.

Pirmajā seminārā, kurš notika 2016. gada pavasara brīvlaikā skolotājiem bija iespējas izzināt godīgo tirdzniecību un starpkultūru komunikāciju, iepazīstoties ar metodoloģiju “Rokas lelles stāsta Āfrikas bērnu stāstus”. Otrajā seminārā, kurš notika 2016. gada rudens brīvlaikā tika skartas miera izglītības un ilgstpējīgā patēriņa tematika.

Semināra vadītājiem bija prieks dzirdēt, ka pedagogi izmantojuši semināros gūtās zināšanas- daļa ieviesuši savās darba vietās miera stūrīšus, citi atkal izmēģinājuši eksperimentus vai arī daudz cītīgāk ar bērniem sākuši sekot līdzi ūdens taupīšanai skolās.

Fotogalerija