Globālās skolas

Sākās 2015, Global skolas ir Eiropas projekts realizēts 10 ES valstīs ar 17 partneriem, ar Trento autonomās provinces (PAT) vadībā. To līdzfinansē Eiropas Dear programmas Eiropas Komisijas.

Trīs gadu garumā saistības mērķis iegultā Global Pilsoniskā izglītība kā pārnozaru iezīmes, un pieeju, visiem esošajiem priekšmetiem pamatskolas programmas partnervalstīs.

Ilgtermiņā, tas tiecas uz kultūras izmaiņām skolās un sabiedrībā kopumā, kura mērķis ir veicināt jaunās paaudzes pasaules iedzīvotāju motivē vērtībām solidaritātes, vienlīdzības, taisnīguma, iekļaušanas, ilgtspēju un sadarbību.

Lasīt vairāk

Jaunumi

The First Meeting of Experts of New Composition

On 13 February at the National Centre for Education of the Republic of Latvia, in Riga, there was held the regular meeting of the group of project experts, but it was the first with the new composition of the group. 

There has been completed the Second Cycle of Studies and Activities of NGOs within the Project “Global Schools: EYD 2015”

From 24 October till 27 October there were practical activities organized for Rezekne Amalgamated Municipality preschool and primary school educators in the field of nongovernmental organizations (NGOs). It was the continuation of 48-hour global education professional development program, which was commenced on 18 August and 22 August and acquired by project participants. 

Noslēdzies otrais mācību un NVO aktivitāšu cikls projektā „Globālās skolas: EYD 2015”

No 24. līdz 27. oktobrim Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem tika rīkotas praktiskās aktivitātes nevalstisko organizāciju (NVO) jomā. Šis bija turpinājums 18. augustā un 22. septembrī aizsāktajai 48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programmai, ko apguva projekta dalībnieki. 48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programmu Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA lektori, savukārt NVO praktiskajās aktivitātēs Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem – biedrība “ZAĻĀ BRĪVĪBA”.

Baltic Regional Seminar on Global Education – Call for Cooperation

North-South Centre of European Commission in cooperation with Estonian NGO “Eesti People to People” organized the international seminar for the Baltic region states with the aim to facilitate cooperation between the Baltic States in the field of education development and to find support for new cooperation ideas. 

Baltijas reģionālais seminars par Globālo izglītību – aicinājums uz sadarbību

Eiropas Komisijas Ziemeļu/ Dienvidu centrs sadarbībā ar Igaunijas NVO “Eesti People to people” organizēja starptautisko semināru Baltijas reģiona valstīm, ar mērķi sekmēt sadarbību starp Baltijas valstīm izglītības attīstības jomā un gūt atbalstu jaunām sadarbības idejām. Darba grupās piedalījās arī Balkānu valstu pārstāvji no Gruzijas un Bulgārijas NVO sektora. Semināra atklāšanā, Baltijas valstu ministriju pārstāvji –no Lietuvas Izglītības ministrijas Algimantas Šimaitis un Latvijas ārlietu ministrijas pārstāve Līva Steinberga aicināja uz sadarbību un novēlēja sekmīgu darbu.

Round-Table Discussion on the Global Education Study Materials

On 29 September a round-table discussion took place within the framework of project “Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” No. DCI-NSAED/2014/1#188450345#. The discussion was dedicated to the development of global education study materials which, at the final stage of project, will be delivered to the educational institutions of Rezekne Amalgamated Municipality and will be available in the Internet for downloading.

Apaļā galda diskusija par globālas izglītības mācību materiāliem

29. septembrī projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros norisinājās apaļā galda diskusija par globālas izglītības mācību materiālu izveidi, kas projekta noslēguma stadijā nonāks Rēzeknes novada izglītības iestādēs un būs pieejami internetā lejupielādei.

21. septembrī Latvijā – Pasaules labāko ziņu diena

Šā gada 21. septembrī, trešdien, Latvijā notiks biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) organizētā informatīvā akcija „Pasaules labāko ziņu diena”. Akcija visas dienas garumā notiks 15 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās – Rīgā, Aizputē, Balvos, Cēsīs, Liepājā, Gulbenē, Ventspilī, Kuldīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Brocēnos, Rēzeknes novadā, Rugāju novadā, Iecavā, Mežvidu novadā.

Kultūru dialogs kā nākotnes izglītības prioritāte

Dažādu kultūru dialogs un katra atsevišķa cilvēka identitātes pieņemšana, kā arī apzināšanās par to, ka ikkatrs no mums ir pilntiesīga daļa no sabiedrības — tie bija galvenie akcenti, kuri tika uzsvērti konferencē “ Educating for Global Citizenship ” šī gada 9.-10. septembrī Itālijā, Senigallijā (Senigallia). Projekta “Globālās skolas” ietvaros šajā konferencē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības projekta vadītāja Inta Ozolniece, Verēmu pamatskolas skolotāja Marina Šarigina un Tiskādu vidusskolas skolotāja Jeļena Bažanova.