Europe Direct Austrumlatgalē veidotais video par Rēzeknes novada pašvaldības īstenoto Global Schools projektu.

Vairāk informācijas par “ Europe Direct  informācijas centrs Austrumlatgalē” šeit  un šeit

Rēzeknes novada pašvaldība ES programmas „DEAR” ietvaros ir ieguvusi finansējumu projektam „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education” („Globālās skolas: EYD 2015 Globālā mācīšanās pamatizglītībā.”) Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#.

Projektu paredzēts ieviest sadarbībā ar Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas pašvaldībām un izglītības organizācijām.

Projekta kopējā summa ir 2 915 107,- EUR, ko veido 2 477 841,- EUR jeb 85% ES finansējums un katram projekta partnerim, t.sk. Rēzeknes novada pašvaldībai, ir paredzēts līdzfinansējums 15 % apmērā. Projektu paredzēts realizēt trīs gadu garumā, sākot no šī gada aprīļa līdz 2018. gada martam.

Latvijā projekta mērķa grupa ir Rēzeknes pilsētas un novada pirmsskolu un sākumskolu pedagogi, kuriem projekta realizācijas laikā tiks piedāvāta bezmaksas iespēja apmeklēt vadošo Latvijas speciālistu seminārus par attīstību/globālo izglītību, iepazīties ar ES valstu pieredzi, kā arī pašiem veidot mācību materiālus, kurus varēs izmantot darbam bērnudārzos un sākumskolās.

Šī projekta īstenošana sniegs mūsu bērnudārzos un sākumskolās strādājošajiem pedagogiem iespēju iegūt jaunas zināšanas, kas paaugstinās viņu kompetenci.

Inta Ozolniece
Projekta vadītāja

EK

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.